INHOUD ISO 9000 KWALITEITSHANDBOEK

1. Algemeen

1.1. Index en revisiestatus
1.2. Inleiding
1.3. Uitsluitingen

2. Bedrijfsinformatie

2.1. Activiteiten van de onderneming
2.2. Historiek van de onderneming

3. Definities en overeenkomsten

3.1. Definities en terminologie
3.2. Lijst van de afkortingen

4. Kwaliteitsbeheersysteem

4.1. Algemene vereisten
4.2. Documentatie en registraties

5. Directieverantwoordelijkheid

5.1. Verantwoordelijkheid van de directie
5.2. Klantgerichtheid
5.3. Kwaliteitsbeleid
5.4. Kwaliteitssysteemplanning
5.5. Organisatie en communicatie
5.6. Beoordeling door de directie

6. Resource management

6.1. Voorziening van middelen
6.2. Human resources en opleiding
6.3. Infrastructuur
6.4. Werkomgeving

7. Productrealisatie

7.1. Planning van productrealisatie
7.2. Klantgebonden processen
7.3. Ontwerp
7.4. Inkoop
7.5. Operations
7.6. Meet- en beproevingsmiddelen

8. Keuring, analyse en verbetering

8.1. Planning van keuring en metingen
8.2. Meting, keuring en beproeving
8.3. Beheersing van afwijkende producten
8.4. Gegevensanalyse
8.5. Continue verbetering

PROCEDURES volgens ISO 9000: 2008

P 421 Documentatie van het kwaliteitsssysteem
P 422 Documentenbeheer
P 423 Kwaliteitsregistraties
P 521 Klantenbehoeften en -communicatie
P 561 Beoordeling door de directie
P 621 Opleiding en kwaliteitsbewustzijn
P 631 Preventief onderhoud
P 721 Contractbeoordeling
P 722 Klantenklachten en -feedback
P 741 Leveranciersbeoordeling
P 742 Inkoop
P 743 Verificatie van aangekochte goederen
P 751 Behandeling, opslag, bewaring, verpakking en levering
P 761 Kalibratie
P 821 Klantentevredenheid
P 822 Interne audit
P 823 Keuring en beproeving
P 831 Beheersing van producten met afwijkingen
P 851 Continue verbetering en corrigerende en preventieve maatregelen
KWALITEITSHANDBOEK
Het kwaliteitshandboek en de procedures volgens ISO 9000: 2008 zijn te verkrijgen voor slechts 199 euro.

Ze worden geleverd als een MS Word - file. Deze file kan na bestelling naar u worden gezonden op diskette met de post of kan na bestelling worden gedownload. Wij zullen u dan het adres geven van een webpagina vanwaar u de file kan downloaden.

Hebt u vragen of wilt u bestellen, email ons dan a.u.b.!

U kan hier twee voorbeelden downloaden:
Ons pakket met het kwaliteitshandboek en de procedures heeft de volgende kenmerken:

- geschreven in MS Word.
- behandelt alle secties van  ISO 9000: 2008.
- volgt dezelfde nummering als ISO 9000: 2008.
- kan gebruikt worden zowel bij de aanpassing van uw
  bestaande kwaliteitssysteem aan de nieuwe ISO 9000:
  2008 als bij de invoering van een nieuw systeem.
- zal u veel tijd besparen in opzoekingswerk en typewerk.
- kost slechts 199 euro.
- heeft een inhoudstafel zoals hieronder beschreven.
.