Ons pakket met kwaliteitsregistraties bevat de volgende registraties:

- Ze zijn geschreven in MS Word
- Ze hebben de vorm van formulieren die kunnen ingevuld worden.
ISO 9001 Kwaliteitsregistraties

- Definities en terminologie
- Kwaliteitsbeleid en -doelstellingen
- Personeelskaarten
- Organogram
- Functiebeschrijvingen
- Verantwoordelijkheden
- Opleidingen
- Onderhoudskaarten
- Onderhoudsplanning
- Onderhoudshistoriek
- Producten en specificaties
- Klantenklachten
- Klantenfeedback
- Ontwerpen
- Ontwerpacties
- Leverancierskaarten
- Leveranciersproblemen
- Leveranciersbeoordeling
- Goedgekeurde leveranciers
- Lijst meetmiddelen
- Calibratieplanning
- Calibratiehistoriek
- Auditplanning
- Auditrapporten
- Interne problemen
- Projecten
- Actieplannen
- Vergaderingen
U kan hier drie voorbeeld-kwaliteitsregistraties downloaden:
Voor bijkomende vragen of inlichtingen, aarzel niet ons te emailen.

Dit pakket wordt geleverd als een MS Word-file die u kan downloaden
of die wij u opsturen op diskette.
De prijs is slechts 199 Euro.
Indien u wilt bestellen email ons dan a.u.b.!


KWALITEITSREGISTRATIES
.